Binära optioner

Precis som med vanliga optioner handlar binära optioner i grund och botten om att försöka förutsäga framtiden, till exempel hur två valutor kommer att värderas gentemot varandra om en månad eller hur det kommer att gå med marknadsvärdet för aktier i ett viss bolag på Stockholmsbörsen under de närmsta tre dygnen.

Med vanliga optioner kan man inte i förväg veta hur mycket man kommer att tjäna på dem, men med binära optioner är det annorlunda. När man har köpt en klassisk binär option finns det bara två möjliga resultat:

  • call putDin förutsägelse slår inte in. Du får inget betalt, och förlorar alltså det belopp du betalade för den binära optionen. Exempel: Du köper en binär option för 100 kronor som betalar 500 kronor om din förutsägelse är korrekt. Din förutsägelse är inte korrekt. Du får 0 kronor betalt, och har gjort en förlust på 100 kronor.
  • Din förutsägelse slår in. Du får betalt exakt det belopp som angavs när du köpte den binära optionen. Exempel: Du köper en binär option för 100 kronor som betalar 500 kronor om fin förutsägelse är korrekt. Din förutsägelse är korrekt. Du får 500 kronor betalt, och har gjort den vinst på 400 kronor.

Med en klassisk binär option vet du alltid i förväg hur mycket pengar du kommer tjäna om optionen mognar i pengarna. Det är därför binära optioner kallas för binära optioner – det finns bara två möjliga alternativ. Med vanliga optioner är det istället en glidande skala för hur stor vinst man gör, beroende på vad som händer med den underliggande tillgången.

Binära optioner kallas även för över/under option, digitala optioner, digital 100 optioner och allt eller inget option

Binära optioner som egentligen inte är binära

På senare tid har det börjat dyka upp binära optioner som i strikt mening inte är binära, eftersom det finns fler än två möjliga resultat. Det rör sig bland annat om binära optioner som betalar ut ett litet tröstpris om din förutsägelse nästan slår in.

binära optionerAtt köpa binära optioner

Det finns gott om sajter online som säljer binära optioner. Vissa är helt inriktade på binära optioner, medan andra erbjuder binära optioner sida vid sida med andra produkter.

Utbudet är mycket större på engelska än på svenska. Om du letar efter engelskspråkiga försäljare av binära optioner är det enklast att söka på termen binary options, men vissa andra namn förekommer också på engelska, bland annat fixed-return option, win-or-lose option och all-or-nothing option.

Exempel på hur en binär option kan fungera

Du köper en binär option för 200 kronor som säger att aktiekursen för AT&T på New York Stock Exchange kommer att vara lägre än 45 USD exakt vid den tidpunkt då den binära optionen går ut. Den exakta tidpunkten för när optionen går ut är angiven på optionen, och där står också att du kommer att erhålla 1 000 kronor om optionens påstående slår in.

När optionen går ut visar det sig att aktiekursen för NYSE:ATT ligger på $44.61. Förutsägelsen slog alltså in och du erhåller 1 000 kronor. Du har gjort en vinst på 800 kronor.

One-Touch

Hos en binär option av typen one-touch är det inte bara vad som händer exakt när optionen går ut som är viktigt, utan händelser under hela optionens livslängd räknas.

Exempel: Du köper en binär option för 200 kronor som säger att aktiekursen för AT&T på New York Stock Exchange inte kommer att överstiga 45 USD under optionens livslängd, som är sju dagar från köpetillfället. Den exakta tidpunkten för när optionen går ut är angiven på optionen, och där står också att du kommer att erhålla 1 000 kronor om optionens påstående slår in.

När du har ägt optionen i tre dagar går aktiekursen för NYSE:ATT upp till $45.01. Din option blir därmed värdelös och du kommer inte att få något betalt, oavsett vad kursen för NYSE:ATT ligger på när de sju dagarna är över.