Mammon – rikedomes gud

MAMMON, n. The god of the world’s leading religion. The chief temple is in the holy city of New York.”

The Devil’s Dictionary (1906)

Ordet mammon har sina rötter i arameiskan där det betyder rikedom. Att ordet har blivit så känt och tagits upp i många andra språk beror framförallt på att det förekommer i Jesus bergspredikan i Bibeln.

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Matteusevangeliet 6:24 (Bibel 2000)

Inom Kristendomen har begreppet mammon därför kommit att användas som en symbol för girighet och överdrivet fokus på materiellt välstånd. Detta oavsett om girigheten leder till spel och dobbel eller om det leder till oetiska investeringar och utnyttjandet av andra människor.  I dagens moderna samhälle har termen förlorat mycket av sin styrka och om man idag säger att någon dyrkar Mammon så menar man vanligtvis att de fokuserar på att tjäna pengar.  Dock inte nödvändigtvis på ett dåligt eller sjukligt sätt som termen tidigare avsåg. Man skulle t.ex. kunna säga att alla som investerar i aktier, binära optioner eller CFD:er dyrkar Mammon.

Under Medeltiden utvecklades detta till att man såg Mammon som en slags avgud som lockade människor till att dyrka honom istället för den kristna guden, eller en demon alternativt fallen ängel som lockade människor in i synd. Detta synsätt kom att leva kvar länge. År 1589 slog till exempel den katolske biskopen Petrus Binsfeldius fast att var och en av de sju dödssynderna har en egen chefsdemon och att Mammon var den demon som hade ansvar för dödssynden girighet.

I det berömda heroiska eposet Paradise Lost av John Milton som publicerades år 1667 är Mammon en fallen ängel som uppmanar de övriga att inte försöka ta över himlen utan istället bygga sig ett hem i helvetet.

”Let us not then pursue
By force impossible, by leave obtain’d
Unacceptable, though in Heav’n, our state
Of splendid vassalage, but rather seek
Our own good from our selves, and from our own
Live to our selves, though in this vast recess,
Free, and to none accountable, preferring
Hard liberty before the easie yoke
Of servile Pomp.” – Paradise Lost II

I den franska författaren Jacques Collin De Plancys verk Dictionnaire Infernal som gavs ut i början av 1800-talet pekas Mammon intressant nog ut som Helvetets ambassadör i England.

Såhär ser ambassadören ut:

 

mammon

mammon2