Aktieutdelning

Klicka dig in på vilken vanlig ekonomisajt som helst och du kommer högst troligen att mötas av ett enormt fokus på hur aktiers börsvärde går och upp och ned. Men det finns faktiskt en annan väg för den som vill tjäna pengar på aktier och det är att äga aktier i bolag som ger sina ägare utdelning.

Aktieutdelning, eller dividend som det heter på engelska, innebär att bolaget tar en del av sina tillgångar och delar ut dem till aktieägarna. Du får alltså pengar in på kontot utan att behöva sälja dina aktier.

Tips för den som vill få aktieutdelning

utdelningInvestera i väletablerade bolag

Nystartade bolag och bolag som satsar hårt på att växa genom att köpa upp andra bolag brukar inte ge sina ägare någon utdelning. Istället behålls pengarna i bolaget för att finansiera expansionen.

Vill man ha utdelning gäller det istället att leta upp väletablerade bolag som inte behöver använda hela sin vinst för att finansiera forskning, uppköp, etc.

Lär av historien

Bästa indikatorn på att ett företag kommer att ge dig aktieutdelning är att det har genomfört aktieutdelningar under de senaste åren. Helst ska det röra sig om planerade regelbundna aktieutdelningar; inte aktieutdelningar som etiketterats som engångshändelser. Att ett bolag till exempel sålt av en verksamhetsgren och delat ut vinsten från försäljningen till aktieägarna är inte en indikation på att detta kommer att upprepas år efter år. Är det däremot så att bolaget stadigt genererar så mycket vinst från sin normala verksamhet varje år att det blir pengar över att dela ut till aktieägarna är detta en bra indikator.

Man kan aldrig vara säker på hur framtiden kommer att se ut, men man kan öka chansen för att få aktieutdelning genom att investera i aktiebolag som har gjort regelbundna aktieutdelningar sedan många år tillbaka.

Välj kvalitet över kvantitet

spara pengarDet kan kännas lockande att leta upp de bolag som gav den största aktieutdelningen per aktie förra året och investera i dem, men denna teknik riskerar att leda dig helt fel om du inte tar hänsyn till andra faktorer. Granska alltid bolaget med kritiska ögon – är dagens utdelningsnivå verkligen något som bolaget kommer att klara av att fortsätta med över tid?

Du bör också ifrågasätta om det verkligen är rimligt för bolaget att göra så här stora aktieutdelningar, med hänsyn till omständigheterna. Kanske borde det istället behålla mer kapital i bolaget för att ha större reserver tillgängliga vid behov?

Ju längre du tänkt behålla dina aktier, desto viktigare blir det att välja ett bolag du tror kommer att klara sig bra på sikt.

Ta en titt på utdelningsadeln

På engelska brukar man tala om ”dividend aristocrats” vilket är bolag som inte bara har gett sina ägare aktieutdelning i minst 25 år utan också haft en aktieutdelning som ökat i storlek för varje år under de senaste 25 åren. Det rör sig alltså om företag som gradvis kunnat höja aktieutdelningens storlek under både lågkonjunktur och högkonjunktur.

Är man intresserad av att investera i aktier för att få aktieutdelning är utdelningsadeln en bra plats att börja leta efter lämpliga investeringsobjekt. Som alltid gäller det förstås att göra en helhetsbedömning. Det inte några garantier för vad som kommer att hända i framtiden, och det är fullt möjligt för ett bolag att ha fantastiska resultat i 25+ år och sedan gå i konkurs.

Exempel på bolag som år 2016 uppfyllde kraven för S&P 500 Dividend Aristocrats Index:

Namn

Info

HCP

Äger sjukvårdsfastigheter

AT&T

Telekommunikation

Chevron

Energisektorn

Abbvie

Läkemedel

Emerson Electric

Elektrisk utrustning