Investera i snabblåneföretag

Det finns gott om företag i snabblånebranschen som både är rejält lönsamma och som kan uppvisa imponerande tillväxtsiffror och potential för ytterligare framgångar. Att investera i företag som beviljar smslån och snabblån är därför lockande, men innan man fattar något beslut är det viktigt att man kontrollerar att det företag man är intresserad av att investera i är seriöst och uppfyller rådande lagkrav – annars kan man framöver tvingas se på när företaget går under efter att det har råkat i klammeri med myndigheterna.

I Sverige trädde nya regler i kraft den 1 januari 2015 som ökade kraven på företag som erbjuder snabblån. Det krävs sedan dess att bolag i snabblånebranschen har tillstånd från Finansinspektionen och följer Finansinspektionens regelverk.

snabblånNär ett bolag ansöker som tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva snabblåneverksamhet gör Finansinspektionen bland annat en kontroll av de personer som sitter i ledningen för företaget och en kontroll av inflytelserika ägare. För oss som är intresserade av att investera pengar är det givetvis trevligt att någon gör en så omsorgsfull granskning av aktörer i bolaget. För positionerna styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och verkställande direktörs ställföreträdare gör Finansinspektionen en lämplighetsprövning baserat på uppgifter från bland annat Skatteverket, Rikspolisstyrelsen och Upplysningscentralen. För utländska medborgare kontaktar Finansinspektionen motsvarande tillsynsmyndighet i respektive land.

När tillstånd har beviljats är bolaget skyldigt att alltid informera Finansinspektionen om det sker någon ändring av bolagsordningen eller stadgarna, samt om någon utses till styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller verkställande direktörs ställföreträdare.

En viktig anledning till att den nya regleringen infördes i Sverige är att Kronofogden slog larm om att de fick in väldigt stora mängder krav rörande just snabblån, och att vissa företag i branschen verkade ha väldigt låga krav på låntagaren när de beviljade låneansökningar. År 2014 ökade mängden snabblåneärenden hos Kronofogden till över 56 000 stycken, vilket var en ökning med 15% jämfört med föregående år.

Med de nya reglerna hoppas Finansinspektionen att oseriösa företag ska försvinna från branschen.

Det handlar väldigt mycket om att de ska ha en sund kreditgivning, och det betyder att de måste kolla innan de lånar ut om kunden kan betala tillbaka. Kan man inte det ska man inte heller ge den här konsumenten ett lån,” säger Finansinspektionens Malin Omberg i en intervju med Sveriges Radio.

Värt att veta är att vissa bolag inte behöver något särskild tillstånd från Finansinspektionen för att erbjuda snabblån. Det rör sig framförallt som verksamheter som redan innehar andra liknande tillstånd, till exempel företag som har tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om betaltjänster eller lagen om elektroniska pengar.

Obs! Peer-to-peer lending, crowdlending och liknande verksamheter ska istället för tillstånd för snabblåneverksamhet skaffa sig tillstånd enligt lagen om om betaltjänster.

Konsumentverket

Finansinspektionen är inte den enda myndighet som är inblandad när det gäller tillsynen av snabblåneföretag i Sverige. Även efter den 1 januari 2015 spelar Konsumentverket en viktig roll eftersom de ansvarar för tillsynen över långivarnas marknadsföring och kreditprövning när de vänder sig till konsumenter. Konsumentverket har till exempel rätt att kräva sanktionsavgift från långivare som inte sköter kreditprövningen av konsumenter korrekt.

Innan man investerar i ett företag som erbjuder snabblån bör man därför även ta en titt på om deras verksamhet är i linje med Konsumentverkets regelverk eller om det finns risk för att bolaget kommer att drabbas av sanktionsavgifter framöver.