Finansiella instrument för valutahandel

Det absolut vanligaste finansiella instrumentet på valutamarknaden är det som kallas Foreign Exchange Spot (FX Spot) och som används när en köpare köper en viss mängd valutan från en säljare och betalar med en annan valuta i enlighet med växelkursen. För den som vill ägna sig åt valutahandel är dock FX Spots långt ifrån de enda finansiella instrument som står till buds. Det går till exempel att köpa och sälja optioner där den underliggande tillgången är valuta (FX Options) eller ge sig på än mer komplicerade saker som FX Forwards, FX Swaps och FX Futures.

Foreign Exchange Spot (FX Spot)

fxSom nämnts ovan är det här själva grunden för valutahandeln. En viss mängd av en viss valuta byts mot en annan mängd av en annan valuta. Enorma mängder valuta handlas på det här viset varje år. År 2013 motsvarande den genomsnittliga dagliga omsättningen för världens sammanlagda FX Spot transaktioner ungefär 2 triljoner USD. Det är framförallt stora institutionella handlare som driver FX Spot marknaden, till exempel banker som köper och säljer valuta mellan sig på bankmarknaden för valuta.

När två parter har enats om att genomföra en FX Spot transaktion överförs den sålda valutan omedelbart till köparen. Köparen behöver däremot inte betala säljaren förrän senare, på den dag som kallas för spot date. För många valutapar infaller denna dag två bankdagar efter att den köpta valutan överfördes, vilket anges som T+2. För FX Spots som involverar valutan USD + EUR, CAD, RUB eller TRY är standarden däremot T+1, vilket innebär att betalning ska erläggas redan första bankdagen efter överföringen av den sålda valutan.

Foreign Exchange Option (FX Option)

En FX Option fungerar i grund och botten precis som en aktieoption, men den underliggande tillgången är valuta istället för aktier. En FX Option ger innehavaren rätt att köpa (call option) eller sälja (put option) en viss mängd av en viss valuta i utbyte mot en förutbestämd mängd av en annan förutbestämd valuta. Det är den som utfärdat FX Optionen som är skyldig att genomföra transaktionen om innehavaren av optionen väljer att utnyttja sin rätt.

Kontraktet för en FX Option kommer bland annat att ange optionens livstid, om det är en köpoption (call option) eller säljoption (put option), vilka två valutor optionen rör och den exakta växelkursen. Växelkursen kallas i detta sammanhang för strike price. Optionskontraktet kommer också att innehålla information om när innehavaren kan välja att utnyttja sin rätt.

När optionsinnehavaren kan välja att utnyttja sin rätt beror på villkoren angivna i optionskontraktet. De flesta FX Optioner är av amerikansk typ eller europeisk typ. Den som äger en option av amerikansk typ kan välja att utnyttja den när som helst under optionens livstid. Är det däremot en option av europeisk typ kan rätten endast utnyttjas på optionens utgångsdatum.

Foreign Exchange Forward (FX Forward)

En FX Forward är ett kontrakt som till skillnad från optionen är bindande för båda parter. Den ena parten kommer att överföra ägarskapet av en viss mängd av en viss valuta till den andra parten, på ett visst förutbestämt datum, i utbyte mot en viss mängd av en annan valuta. FX Forwards är ofta skräddarsydda kontrakt som utformats för att passa de två parternas individuella behov.

Till skillnad från FX Spots innebär FX Forwards att båda valutorna överförs under samma dag.

Foreign Exchange Swap (FX Swap)

fx swapEn FX Swap är i princip en FX Spot och en FX Forward som packats ihop till ett paket. De två parterna förbinder sig att byta valutor med varandra under en förutbestämd period och sedan byta tillbaka igen. En FX Swap är bindande för båda parter.

Det är viktigt att komma ihåg att en FX Swap inte är det samma som en currency swap. En currency swap involverar två parter som båda har lån, och som byter ansvaret för att betala in ränta och/eller amorteringar med varandra för lån i olika länder.

Foreign Exchange Future (FX Future)

Som nämnts ovan är en FX Forward ofta ett skräddarsytt kontrakt som utformats för att passa de två avtalsparternas specifika behov av valuta. Detta innebär att FX Forwards inte är särskilt effektiva att köpa och sälja för tredje part, eftersom man behöver lägga ned tid och energi på att sätta sig in i vad kontraktet egentligen innebär. För att lösa detta skapades det finansiella instrumentet FX Future.

En FX Future påminner om en FX Forward, men här finns en strikt standardisering som gör handeln mer effektiv. Ett exempel på standardiseringen är att de allra flesta FX Futures förfaller den tredje onsdagen i mars, juni, september eller december.

Standardiseringen innebär att FX Futures inte bara handlas over-the-counter utan att det också finns FX Futures som är börslistade. Man kan till exempel handla med FX Futures på Euronext NV (Amsterdam) och The International Commercial Exchange (New York).