ISK (Investeringssparkonto)

Sparformen Investeringssparkonto (ISK) infördes i Sverige den 1 januari 2012 för att underlätta för privatpersoner som önskar spara i värdepapper, framförallt aktier och fonder. Med ett Investeringssparkonto behöver man inte ta upp varje försäljning i deklarationen, utan man betalar istället ett schablonbelopp i skatt.

Tillgångstyper

iskDu kan spara i fonder, finansiella instrument och kontanter i ditt ISK. Exempel på finansiella instrument är aktier, warranter, obligationer, och aktieindexobligationer. Viktigt: För finansiella instrument krävs att de är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) inom EU/EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform.

Detta är vad lagen anger rörande ISK. När du väljer vilket bolag du ska öppna ISK konto hos är det viktigt att du kontrollerar hur utbudet ser ut hos just dem, för vissa har mycket snävare begränsningar för vad de gör tillgängligt för spararna.

Kan jag göra avdrag på skatten när jag säljer ISK-tillgångar med förlust?

Nej, du betalar schablonberäknad skatt på tillgångar i ditt ISK och får inte göra avdrag för realiserade förluster i kontot. Vill du kunna göra avdrag för realiserade förluster är det bättre att spara i ett vanligt fondkonto eller ha aktier i en aktiedepå.

Om jag har pengar i mitt ISK, omfattas de av den statliga insättningsgarantin?

Ja, pengar i ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin, upp till samma belopp som gäller i övrigt.

Omfattas värdepapper i mitt ISK av det statliga investerarskyddet?

Ja, det gör de.

Jag har aktier i aktiedepå, kan jag flytta dem till mitt ISK?

Ja, det kan du, men skattemässigt kommer det att räknas som att du säljer av ditt aktieinnehav. Realiserar du en vinst måste du betalar skatt på den.

Vad kostar det att spara i ISK?

Vad det kostar att spara i ISK beror på flera olika faktorer.

Många institut (t ex banker) tar inte ut någon avgift för att du har ditt ISK hos dem, men du måste betala andra avgifter beroende på hur du investerar i kontot. Om du till exempel köper fonder så tar fondbolaget ut förvaltningsavgifter. Om du köper aktier betalar du courtage för transaktionerna.

Många små avgifter kan bli till stora belopp sammanlagt, särskilt när man betänker att varje krona som försvinner på avgifter är en krona som inte genererar någon vinst åt dig. Det är därför viktigt att kolla upp avgifterna i förväg. Om du till exempel planerar att köpa och sälja mycket aktier är det viktigt att välja en lösning där du betalar låga courtage på köp och försäljningar.

Viktiga skillnader mellan ISK och kapitalförsäkring

Innan ISK infördes valde många privatpersoner att köpa en kapitalförsäkring för att spara i aktier och fonder, eftersom beskattningen av kapitalförsäkringar är så smidig. Nu mera har många övergått till att använda sig av ett Investeringssparkonto istället.

Här är några viktiga skillnader att tänka på när man väljer mellan ISK och kapitalförsäkring:

  • En kapitalförsäkring beskattas separat med en avkastningsskatt av försäkringsbolaget och påverkars inte av övriga inkomstförhållanden.
  • När du sparar i ISK står du själv som juridisk ägare till de värdepapper du köper. Du har till exempel rätt att bevista bolagsstämman för de aktiebolag du är delägare i, och om dina aktier har rösträtt tillfaller den dig. Eventuella aktieutdelningar går också direkt till dig.
  • Om du avlider betalas kapitalförsäkringen ut i enlighet med försäkringens förmånstagarförordnande. Det du har sparat i ISK ingår istället i din kvarlåtenskap och omfattas av arvsordningen.